• Stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy i Miasta Żuromin za rok 2017/2018.
     • Stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy i Miasta Żuromin za rok 2017/2018.

     • W dniu 19 października 2018 roku w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin zostały wręczone stypendia dla szczególnie uzdolnionejmłodzieżyz terenu Gminy i Miasta Żuromin. Stypendia przyznano 37 uczniom za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe w roku szkolnym 2017/2018. Wśród nagrodzonych było 24 uczniów naszej szkoły, w tym 19 uczniów klas 4-7, dwóch uczniów z klas drugich gimnazjum oraz trzech absolwentów oddziałów gimnazjalnych:

       

      W kategorii szkół podstawowych

      1. Dominika Grzywińska
      2. Mateusz Gniadkowski
      3. Weronika Milewska
      4. Oliwia Ptaszek
      5. Aleksandra Przywitowska
      6. Natalia Sznyter
      7. Kacper Kowalski
      8. Agnieszka Gesek
      9. Aleksandra Piekarska
      10. Kacper Bodenszac
      11. Natalia Otrembska
      12. Zuzanna Szczepankowska
      13. Wiktoria Filipska
      14. Alicja Dramińska
      15. Miłosz Truszkowski
      16. Rafał Spychalski
      17. Bartosz Józefowicz
      18. Paweł Wnuk
      19. Alicja Więckowska

       

      W kategorii oddziałów gimnazjalnych 

      1. Natalia Żujewska
      2. Julia Sobiech
      3. Hubert Błaszkiewicz
      4. Anna Kąpińska
      5. Aleksandra Piotrowska

      Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych uczniów i życzymy im, aby w tym roku również rozwijali swe pasje i sięgnęli po podobne lub jeszcze wyższe wyróżnienia.

    • "Bezpieczna droga do szkoły"
     • "Bezpieczna droga do szkoły"

     • 27 września 2018 roku w Hali Sportowej w Żurominie odbyła się inauguracja powiatowego roku szkolnego 2018/2019 w ramach XVII edycji akcji „Bezpieczna droga do szkoły”.Organizatorami konkursu było Starostwo Powiatowe w Żurominie przy współpracy KP PSP w Żurominie oraz KPP w Żurominie. W programie imprezy uczniowie z 22 szkół powiatu żuromińskiego zmierzyli się w konkurencjach:

      - wiedzy z przepisów ruchu drogowego,

      - udzielania pierwszej pomocy,

      - jazdy po torze rowerowym.

      Naszą szkołę reprezentowały:

      1. Wiktoria Filipska z kl. VIa w konkursie wiedzy z przepisów ruchu drogowego.
      2. Zuzanna Szczepankowska z kl. VIIIaw konkursie praktyczno-teoretycznym z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
      3. Weronika Milewska z kl. VIa w konkursie praktycznym jazdy po torze rowerowym.
      4. Natalia Żujewska w kategorii gimnazjów we wszystkich konkurencjach.

      Zuzia Szczepankowska zajęła I miejsce w swojej konkurencji w kategorii szkół podstawowych.

      Natalia Żujewska zajęła I miejscew klasyfikacji generalnej w kategorii szkół gimnazjalnych.

      Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

    • Przedszkole w naszej szkole
     • Przedszkole w naszej szkole

     • Od września w naszej szkole funkcjonuje oddział przedszkolny. Podczas wakacji została przygotowana sala wraz z węzłem sanitarnym. Zakupiono nowe meble i zabawki. Uroczyste otwarcie nastąpiło 10.09.2018 r.  Do oddziału uczęszcza 25 przedszkolaków w wieku 5-6 lat. Zajęcia odbywają się w godzinach 7.30 – 12.30.Dzieci uczęszczające do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe  i aktywne podczas zajęć. Bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane zarówno w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw. Wspólnie chętnie uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie. Starają się być samodzielne i koleżeńskie. Bardzo lubią wykonywać prace plastyczne z zastosowaniem różnych technik. Wiele radości sprawia im nauka tańców oraz śpiewanie piosenek. chęcią uczą się nowych wierszyków i rymowanek. Bardzo też lubią zabawy ruchowe, dydaktyczne i tematyczne w kącikach zainteresowań. Dziewczynki lubią zabawę w kąciku kuchennym, a chłopcy tworzą piękne budowle z klocków. Każdy dzień w przedszkolu to nowe wyzwania i doświadczenia.

      Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego uczestniczą w następujących zajęciach: wychowanie przedszkolne (zajęcia prowadzi wychowawczyni p. Katarzyna Przystup), język angielski (p. Katarzyna Lachowicz), rytmika(p. Izabela Świtajska), religia (p. Agnieszka Kosin).

      Dla przedszkolaków została otwarta świetlica przedszkolna. Czynna jest we wszystkie dni nauki szkolnej w godzinach 12.30 – 15.30.

    • Stypendyści „Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka” w roku szkolnym 2018/2019.
     • Stypendyści „Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka” w roku szkolnym 2018/2019.

     • 2 października 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę 476-u uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnychi liceów województwa mazowieckiego, którzy  otrzymali stypendia naukowe w ramach „Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”. Wśród stypendystów znalazło się dziesięciu uczniów z powiatu żuromińskiego, w tym czterech uczniów naszej szkoły:

      1. Natalia Sznyter – kl. VIIb
      2. Natalia Zujewska – kl. IIIa  gimnazjum
      3. Mateusz Gniadkowski – kl. VIIa
      4. Kacper Kowalski – kl. VIIIa

      Natalia Żujewska, Natalia Sznyter i Mateusz Gniadkowski otrzymali ponadto wyróżnienia dla najlepszych stypendystów z rejonu ciechanowskiego i zostali zaproszeni do Ciechanowa w dniu 11 października na uroczystą ceremonię wręczenia wyróżnień przez pana Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

      Wyżej wymienieni uczniowie otrzymają stypendium w wysokości 4760 zł, które będą mogli przeznaczyć na pomoce dydaktyczne, materiały edukacyjne, kursy, obozy naukowe, itp., będące częściąIndywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia, który realizować będą w roku szkolnym 2018/2019  pod opieką wyznaczonych przez dyrektora nauczycieli.

    • Szkolny Konkurs Plastyczny z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
     • Szkolny Konkurs Plastyczny z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Żurominie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym z okazji 100–lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w trzech kategoriach wiekowych, zakończony wystawą.

       REGULAMIN KONKURSU

      1. Organizator:

      - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żurominie

      2. Cele konkursu:

      - popularyzacja wiedzy o 100-leciu odzyskania niepodległości przez Polskę,

      - rozbudzanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie wyobraźni plastycznej,

      - przybliżenie piękna i bogactwa ziemi ojczystej.

      3. Tematyka konkursu:

      - „100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę w oczach dzieci i młodzieży” - interpretacja tematu konkursu jest dowolna i zależna od ucznia.

      4. Warunki uczestnictwa:

      - udział w Konkursie mogą brać dzieci i młodzież w wieku od 6 do 15 lat:

      I kategoria – oddział przedszkolny  i klasy I-III

      II kategoria – klasyIV-VII

      III kategoria – Klasy VIII i klasy III gimnazjum

      - nie dopuszcza się prac grupowych,

      - każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną,

      - technika dowolna np. kredka, pastele, farby wodne, ołówek. Dozwolone są również kolaże, wydzieranki, wyklejanki (bez grafik komputerowych oraz prac wykonanych z materiałów sypkich i spożywczych). Praca powinna zostać wykonana z pełnym zakomponowaniem tła.

      - format prac: A4 lub A3;prace o nieregulaminowych wymiarach nie będą oceniane,

      - prace rolowane, składane nie będą brane pod uwagę,

      - nie należy oprawiać prac,

      - praca musi być opisana na odwrocie pracy ( imię i nazwisko ucznia, klasa)

      5. Terminarz:

      - prace należy składać w terminie do dnia 05.11.2018 r. do godziny 15.00 do sekretariatu szkoły lub do Tomasza Ogrodowczyka.

      - efektem konkursu może być wystawa prac w szkole, w listopadzie 2018 r. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru prac na wystawę,

      - odbieranie prac będzie możliwe po wystawie.

      6. Nagrody:

      - oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora:

      1. Tomasz Ogrodowczyk – przewodniczący
      2. Mirosław Karasiewicz
      3. Anna Zawiercichowska
      4. Tamara Grześkiewicz

      - za główne kryterium oceny przyjmuje się zgodność z tematem konkursu, jakość wykonania, twórcze i oryginalne podejście do tematu konkursu, estetyka prac oraz poziom artystyczny,

      - obrady Komisji odbędą się nie później niż do 09.11.2018 r.

      - decyzje Komisji są ostateczne,

      - Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych oraz dyplomów

      - lista nagrodzonych uczestników zostanie opublikowana na internetowej stronie szkolnej.

      7. Informacje dodatkowe:

      - Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

      - Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych

      - udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora do celów organizacyjnych.

      - Regulamin konkursu jest dostępny na tablicy ogłoszeniowej w szkole oraz na szkolnej stronie internetowej.

    • Spotkanie autorskie z Anną Bellon
     • Spotkanie autorskie z Anną Bellon

     • W  dniu 28 września 2018 roku w Żuromińskim Centrum Kultury  odbyło się spotkanie autorskie z pisarkąAnną Bellon. Organizatorką tego wydarzenia była pani Aneta Czyżyk, założycielka Dyskusyjnego Klubu Książki, działającego w  Szkole Podstawowej Nr 1 w Żurominie  oraz  Żuromińskie Centrum Kultury. Spotkanie możliwe było dzięki wsparciu  finansowemu (1000zł.)  uzyskanemu od Instytutu Książki  w ramach programu „Dyskusyjne Kluby Książki”.

      W spotkaniu uczestniczyło 56 uczniów i nauczyciele zeSzkoły Podstawowej Nr  1 w Żurominie oraz ze Szkoły Podstawowej w Bieżuniu.Pani Anna Bellonw bardzo ciekawy i przystępny sposób opowiadała o swoich książkach, ich genezie i okolicznościach wydania.Popularność przyniosła jej  seria  książek o młodzieżowym zespole  muzycznym „The LastRegret”,która trafiła na listę bestsellerów Empiku. Jest to opowieść o losach przyjaciół, których połączyła miłość do muzyki.

      Pisarka   w bardzo zabawny i szczery sposób opowiadała  również o sobie i swoim życiu prywatnym. Zdradziła kilka szczegółów na temat pracy nad wydaniem książki oraz źródeł inspiracji literackich. Tak w ogóle jest  młodą dziewczyną, „ostrowczanką urodzoną w Lublinie” – jak sama siebie nazwała. Ma  też bardzo nietypowe zainteresowania, bowiem od kilku lat jest wielką fanką amerykańskiego hokeja i uwielbia drużynę hokejową „Pittsburgh Penguins”. Ponadto  studiuje w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie  i na dodatek pisze książki. Wygląda właściwie na rówieśnicę bohaterek swoich książek.  Bez problemu nawiązała dialog z młodzieżą. Przemyślane i szczere  pytania uczniów skłoniły wszystkich uczestników spotkania do ciekawej dyskusji nad problemami współczesnej młodzieży i relacjami między ludźmi w różnym wieku, a także nad tym, jak inni współcześni autorzy  próbują  w swoich książkach pomóc młodym ludziom w rozwiązywaniu ich problemów.

                  Po spotkaniu Pani Anna Bellon rozdawała autografy, a uczniowie z DKK przeprowadzili wywiad, który umieszczą na blogu: blogiceo.nq.pl/gimbuz.

       

      Opracowała: mgr  Aneta Czyżyk

    • Ogłoszenie
     • Ogłoszenie

     • Drodzy Rodzice!!!
      Dnia 25 września 2018 r. (wtorek) o godz. 17:00 odbędą się spotkania wychowawców klas z rodzicami. O godzinie 18:00 w świetlicy szkolnej odbędzie się zebranie wybranych podczas spotkań przedstawicieli poszczególnych klas do  Rady Rodziców z dyrekcją szkoły.
      Sekretariat szkoły czynny będzie w godz. 17:00 – 18:00.  
       PRZYDZIAŁ SAL

    • Ogłoszenie
     • Ogłoszenie

     •  

       

      Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 
      3 września o godz. 900 
      w dużej sali gimnastycznej

    • Uroczyste zakończenie roku szkolnego
     • Uroczyste zakończenie roku szkolnego

     • odbędzie się 22 czerwca (piątek) 

      w dużej sali gimnastycznej: 9:00 – klasy I - III, 10:00 – klasy IV – VII

      w małej sali gimnastycznej: 9:00 – klasy II gimnazjum, 10:00 – klasy III gimnazjum

      Po uroczystości w sali gimnastycznej odbędą się spotkania z wychowawcami w klasach, a potem……….

    • Konkurs Matematyczny "PRIMUS"
     • Konkurs Matematyczny "PRIMUS"

     • 24 kwietnia wręczono nagrody i dyplomy laureatom i finalistom II edycji Konkursu Matematycznego Powiatu Żuromińskiego „PRIMUS” organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie.

      Natalia Żujewska, uczennica drugiej klasy oddziału gimnazjalnego naszej szkoły, zdobyła III miejsce w kategorii szkół podstawowych obejmującej oddziały gimnazjalne i klasę VII.

      Serdeczne gratulacje!

    • Podziękowania
     • Podziękowania

     • Dyrekcja oraz Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żurominie składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wsparli organizację Festynu Rodzinnego w szkole w dniu 10 czerwca 2018 r. Bardzo dziękujemy za przekazanie środków finansowych, za ufundowanie fantów na loterię fantową, a także za wszelką pomoc, życzliwość i ofiarność, której doświadczyliśmy przygotowując nasz doroczny piknik.

      LISTA SPONSORÓW 2018

      Dzięki Państwa hojności i ofiarności udało nam się uzyskać kwotę 29 520 zł, która przeznaczona zostanie na potrzeby szkoły.

      Dzięki festynom organizowanym w latach 2011 – 2018 udało nam się pozyskać dla szkoły 190 669 zł. Fundusze uzyskane w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

      ŚRODKI POZYSKANE Z FESTYNÓW SZKOLNYCH W LATACH 2011 - 2018

       

      Festyn 2011    11200 zł

      Festyn 2012    19300 zł

      Festyn 2013    20750 zł

      Festyn 2014    24595 zł

      Festyn 2015    28240 zł

      Festyn 2016    28344 zł

      Festyn 2017    28720 zł

      Festyn 2018    29520 zł

      Razem pozyskano:

      190 669 zł.

       

      Zakupy z festynów szkolnych:

      1. Sprzęt multimedialny
      • 3 tablice interaktywne
      • 7 laptopów
      • 9 projektorów multimedialnych
      • 4 ekrany projekcyjne
      • Rejestrator monitoringu szkolnego
      • 1 drukarka
      • Internet mobilny
      • 5 radiomagnetofonów
      1. Pięć zestawów robotów LEGO EDUCATION  na zajęcia koła informatycznego
      2. Monitoring wizyjny szkoły i terenu wokół szkoły
      3. Aparat fotograficzny
      4. Mikrofony ręczne i nagłowne
      5. Stół demonstracyjny i dygestorium do pracowni chemicznej
      6. Szafki szatniowe do obu szkół
      7. Zestawy mebli do SP i gimnazjum
      8. Ławka i kosz na szkolny plac zabaw.
      9. Ławki i kosze przed budynkiem szkoły podstawowej i na dziedzińcu gimnazjum
      10. Remont posadzki w świetlicy i w jednej z sal SP
      11. Rolety do dwóch sal w szkole podstawowej
      12. Książki na nagrody
      13. Książki do biblioteki w gimnazjum
      14. Kangurki dla harcerzy
      15. Sprzęt sportowy:
      • Dofinansowanie skoczni do skoku w dal
      • Zestaw urządzeń do skoku wzwyż
      • Siatki na bramki na tartanie
      • Ministoły do tenisa do obu szkół
    • Turniej szachowy
     • Turniej szachowy

     • W dniu 17 maja 2018 roku rozegrano III Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Szkoły PodstawowejNr 1 w Żurominie. Na starcie stanęło 18 zawodników. Grano szachy szybkie systemem szwajcarskim, 5 rund z tempem gry 15 minut dla zawodnika.

      Puchary w czterech kategoriach wiekowych i złote medale zdobyli: Hubert Zembrzuski, Rafał Spychalski, Sara Zakrzewska oraz Konrad Czapliński.

      Srebrne medale zdobyli:  Marcel Banach, Tobiasz Wesołowski, Weronika Milewska.

      Brązowe medale otrzymali: Radosław Komorowski, Kacper Przystup, Wiktoria Antoszewska i Szymon Wojtkiewicz.

      Pozostałym uczestnikom turnieju wręczono zestawy szachowe i inne upominki.

      Patronat nad turniejem pełnił Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żurominie Pan Tomasz Ogrodowczyk.

      Turniej przeprowadził i sędziował Krzysztof Spychalski - instruktor Koła Szachowego GAMBIT z Żuromińskiego Centrum Kultury.

    • Jak nie czytam, jak czytam.
     • Jak nie czytam, jak czytam.

     • W dniu 8 czerwca o godz. 10.00 odbyła się akcja ogólnopolska " Jak nie czytam, jak czytam" w Szkole Podstawowej Nr 1- Gimnazjum Nr 1 w Żurominie. Po raz trzeci w naszej szkole odbyła się akcja czytelnicza zachęcająca do bliższego kontaktu z książką. Przez 30 minut trwało jednoczesne, zbiorowe ciche czytanie ulubionych książek. Akcję przygotowała i poprowadziła nauczycielka języka polskiego Małgorzata Kamińska przy współpracy z bibliotekarką Anetą Czyżyk. Kampania miała na celu promowanie czytelnictwa, a także pokazanie, że dzieci i  młodzież naprawdę lubią czytać dla przyjemności.

      mgr Aneta Czyżyk

    • Akcja - Noc Bibliotek
     • Akcja - Noc Bibliotek

     • Członkowie „Dyskusyjnego Klubu Książki” działającego przy bibliotece Szkoły Podstawowej Nr 1- Gimnazjum Nr 1 w Żurominie po raz trzeci wzięli udział w akcji ogólnopolskiej  „Noc bibliotek" pod hasłem „RzeczpospoCzyta".

      W dniu 9 czerwca 2018 r. w godz. 17.00- 19.00 na terenie parku miejskiego uczennice czytały wiersz Małgorzaty Strzałkowskiej " Abecadło", zachęcały do czytania różnych polskich poetyckich " Abecadeł" i Alfabetów" od klasycznego Tuwima począwszy. Członkowie klubu rozdawali  ulotki dotyczące ciekawych książek, które warto przeczytać, i zachęcali mieszkańców do czytania prezentowanej literatury i nowości książkowych. Wręczali zakładki do książki z hasłem : "Noc bibliotek- „RzeczpospoCzyta", przyklejali naklejki "ex librisy" mieszkańcom Żuromina.

      Czytali fragmenty książek i zadawali pytanie: „Czy wiedzą, z jakiej książki jest ten fragment?”

      Kampania miała na celu pokazanie, że biblioteka jest otwarta na akcje promujące czytelnictwo w środowisku lokalnym. Biblioteka to też animacja kultury, więc zapraszamy do niej nie tylko czytających, ale także wolontariuszy, którzy czytają dzieciom w szpitalu, w przedszkolu, w Zol-u.

      Przez udział w takich akcjach kreujemy pozytywny wizerunek lokalu biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 - Gimnazjum nr 1 w Żurominie, ponieważ uważamy, że nadal najważniejsze są książki. A wokół książek skupia się szeroko pojęta edukacja multimedialna oraz kultura.
      mgr  Aneta Czyżyk

    • Program Festynu Rodzinnego w dniu 10.06.2018
     • Program Festynu Rodzinnego w dniu 10.06.2018

     • 12:00 – Otwarcie festynu: przemowy dyrektora i przewodniczącej Rady Rodziców oraz zaproszonych gości, przedstawienie porządku festynu przez konferansjera

      Na scenie:

      12:10 – 12:40  „Zamieszanie w krainie bajek” – przedstawienie koła teatralnego

      12:40 – 14:00  Występy uczniów klas I - III szkoły podstawowej (przerwa organizacyjna     o godz. 13.30)

      14:00 – 15:00„PTASIE RADIO” – finał konkursu recytatorskiego

      15:00 – 15:15Przerwa organizacyjna

      15:15 – 16:15Występ Żuromińskiej Orkiestry Dętej działającej przy ŻCK

      16:15 – 18:30  Występy muzyczne uczniów klas IV – VII szkoły podstawowej oraz gimnazjum

      18:30 – 18:45Losowanie nagród głównych loterii

      Ok. 19:00 – Zakończenie festynu

      DODATKOWE ATRAKCJE:

      Na boisku szkolnym:

      O godz. 12:15Skok w dal - Finał konkursu szkolnego

      Na boisku przy scenie:

      Od godz. 13.00 Konkursy przygotowane przez przedstawicieli policji

      Zwiedzanie wozu strażackiego

      Zjazd motocyklistów

      Na boisku tartanowym:

      13:30 – 14:30Trening klubu LUDUS oraz pokaz walki Kamila i Kuby Łebkowskich

      14:30 – 14:45Pokaz treningu żuromińskiej grupy AIKIDO

      15:00 – 15:15Zumba dla wszystkich z instruktorkami Zumba Fitness i CEiR LOGOS

      15:15 – 15:30Pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu uczniów klas trzecich i czwartych

      15:30 – 15:45Zumba dla wszystkich z instruktorkami Zumba Fitness i CEiR LOGOS

      15:45 – 16:00BELGIJKA – wspólny taniec wszystkich chętnych uczestników festynu

      Od godz. 16:15Mecz Piłki Nożnej - Tatusiowie contra Synowie;

      pokazy cheerleaderek w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej

      W dużej sali gimnastycznej:

      12:00 – 15:30  Wspinaczka po skrzynkach z asekuracją

      Od godz. 16:00Mecz Piłki Siatkowej Rodzice + nauczyciele contra uczniowie

      W trakcie całej imprezy:

      • Prezentacje indiańskie grupy TATANKA ART.
      • Pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez przedstawicieli  Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe DELTA w Sierpcu
      • Mega-bańki mydlane
      • Przejażdżki konne
      • DART BALL
      • Skoki na EUROBUNGY i DMUCHANEJ GÓRCE
      • Zabawy w dmuchanym zamku i na placu zabaw
      • Zjazdy z pompowanych zjeżdżalni
      • Bramka celnościowa
      • Malowanie twarzy i włosów
      • Kawiarenka
      • Jedzonko (grochówka, staropolskie jadło, grill, ciasta, słodycze)
      • Lody, wata cukrowa
      • Loteria fantowa (do wygrania m.in.:laptop, trampolina ogrodowa,roczny kurs językowy, 3-miesięczny kurs językowy,bony na wizytę u stomatologa, fryzjera, kosmetyczki, …… )

       

      LOSOWANIE NAGRÓD GŁÓWNYCHODBĘDZIE SIĘ OK. GODZ. 18.30

    • Uzdolniona artystycznie
     • Uzdolniona artystycznie

     • Maja Stańczak uczennica kl. I b Szkoły Podstawowej nr 1 w Żurominie , zwyciężyła w Powiatowym Konkursie Recytatorskim "Brzechwa dzieciom ". Pięknie recytowała wiersz J.Brzechwy "Włos" . Jej drugi wspaniały sukces to I nagroda w Powiatowym Konkursie Piosenki "Mikołajki 2017 ". 

      Maja to niezwykle ambitna i uzdolniona dziewczynka. Zdobyła również czołowe miejsca w Powiatowym Festiwalu Piosenki "Żurominki"- II miejsce i w "Powiatowym Konkursie Recytatorskim "Samochwała"- II miejsce. 

      Jesteśmy dumni z Mai, która w piękny i artystyczny sposób rozsławia imię naszej szkoły.